Warmatronic

Toplotna pumpa "Warmatronic"

Za deset godina, koliko se bavimo proizvodnjom toplotnih pumpi, uspeli smo da razvijemo uređaj koji po svojim karakteristikama teško da može imati konkurenta na našem tržištu.

Karakterišu ga: izuzetno nizak nivo buke, visoka efikasnost, kvalitetne komponente, lepo dizajnirano kućište, potreba za servisiranjem svedena na minimalnu meru, izdržljivost, kompatibilnost sa drugim vidovima grejanja, jednostavno rukovanje uređajem, visok stepen automatizacije, mogućnost prilagođavanja kapaciteta (inverter tehnologija).

Warmatronic

Visoka efikasnost

Grafički prikaz TP3

Kontrolisanje pregrevanja freonske pare ključni je faktor za efikasan rad svake toplotne pumpe. Do sada, za kontrolu koristio se termo-ekspanzioni ventil (kod većine proizvođača je i dalje u upotrebi), koji ima veoma sporo delovanje, pa samim tim i niži stepen efikasnosti. Dugogodišnjim radom na usavršavanju naše toplotne pumpe, razvili smo precizan sistem elektronskog upravljanja pregrevanja freonske pare, što je rezultiralo visokim stepenom efikasnosti.

Na slici ispod, grafički je prikazana razlika u radu toplotne pumpe s termo-ekspanzionim ventilom (crvena linija) i elektronskim ventilom (zelena linija).


Inverter tehnologija

U praksi se često pojavljuje potreba za ugradnjom akumulatora toplote zbog promenljivog toplotnog opterećenja objekta. Akumulatori toplote u načelu smanjuju koeficijent grejanja, zauzimaju prostor i povećavaju gubitke. U nastojanju da rešimo ovaj problem, razvili smo toplotnu pumpu koja ima sposobnost da prilagođava svoj kapacitet trenutnim potrebama objekta. Kontinualnom regulacijom broja obrtaja na kompresoru, postigli smo regulaciju snage od 50 do 100%. Osim toga, inverter tehnologija omogućava meki start toplotne pumpe, što dodatno produžava radni vek kompresora. Takođe, upotrebom invertera smanjuje se broj uključenja i isključenja toplotne pumpe, što doprinosi boljem ukupnom koeficijentu grejanja, što je prikazano na dijagramu ispod.

Inverter

Izborom toplotne pumpe rešavate više problema

Kuca-TP2

Osim grejanja i hlađenja Vašeg objekta, toplotnu pumpu možete koristiti i za zagrevanje tople potrošne vode i time uštedeti 75% električne energije koju biste inače utrošili u tu svrhu. Odabir rezervoara (bojlera) za toplu potrošnu vodu vrši se na osnovu broja korisnika i njihovih potreba za toplom vodom. Obično, u jednom četvoročlanom domaćinstvu koristi se rezervoar zapremine 200 litara.

Toplotna pumpa može grejati objekat posredstvom radijatora, podnog grejanja ili Fan-coil uređaja. Osim toga, sve toplotne pumpe naše proizvodnje, opremljene su za zagrevanje tople potrošne vode. Upravljanje temperaturom u objektu, može biti izvedeno termostatom i/ili vođenjem prema spoljnoj temperaturi.