Upravljanje toplotnom pumpom

Inteligentna kontrola i upravljanje

Displey

Za potrebe kontrole i upravljanja toplotnom pumpom, razvili smo jedinstveni kontroler sa 5-inčnim displejom u boji koji je osetljiv na dodir (touch screen). Višejezični korisnički interfejs je tako izrađen da korisnik već pri prvom susretu shvata jednostavnost upotrebe. Kontroler je fabrički montiran na toplotnu pumpu, međutim, po želji korisnika može biti izmešten bilo gde u krugu od 100 metara.

Na slici ispod, prikazano je značenje pojedinih ikonica na displeju.

Display - detaljni opis

Osim upravljanja toplotnom pumpom i komunikacije sa korisnikom, kontroler prikuplja i beleži sve važne parametre i dešavanja na toplotnoj pumpi, tako da možete pratiti parametre Vašeg uređaja. Na displeju se prikazuju: perfomanse sistema, potrošnju električne energije, količina dobijene geotermalne energije, radni sati i još mnogo toga.


Postavke

Izgled displeja za izbor parametara koji se žele podešavati. Parametri su logički razvrstani. Kontroler je zaštićen od unosa parametara koji mogu poremetiti ispravan rad uređaja.

Performanse sistema

Korisnik na ovom displeju može kontinualno pratiti potrošnju (trenutnu električnu snagu) toplotne pumpe, geotermalnu snagu, ukupnu snagu toplotne pumpe, temperaturu vode u sistemu, razliku temperature bunarske vode i trenutni koeficijent grejanja (COP).

Energetski bilans

Displej sa podacima o mesečnom energetskom bilansu sadrži informacije o utrošenoj električnoj energiji, dobijenoj geotermalnoj energiji, grafički prikaz njihovog odnosa i prosečan koeficijent grejanja (COP) za period od zadnjeg poništavanja. Takođe, postoji displej koji prikazuje ove informacije u kumulativnom obliku, i one se ne mogu poništiti.

Osim Srpskog jezika, kontroler podržava Engleski, Mađarski i Nemački jezik